เกียรติศักดิ์ เจริญสุข เป็นผู้มีปัญญา february 4 ปีนี้